Løwehjerte finner du som en av flere kreative bedrifter på gründerfellesskapet BETA i Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med organisasjoner og bedrifter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje.  

Design av boka Fru Christine og hennar kokebok

Design av boka Fru Christine og hennar kokebok

En praktbok med utgangspunkt i livet og oppskriftene til Christine Storm Munch (oldemora til Edvard Munch). Målgruppa er et stadig større historie- og matinteressert publikum som søker kunnskap og inspirasjon rundt råvarer, riktig utnytting av naturen, kortreist, selvdyrket og selvgjort mat. 

Christine Storm Munch var ei fargerik og svært kunnskapsrik dame som hadde stor betydning for både nær familie, etterkommerne og samtiden i Vågå. Hun levde på en tid hvor kunnskapen og livsstilen nok var mye mer mangfoldig og rik enn det mange er klar over i dag. Hun hadde stor kunnskap om råvarer, smakstilsetninger og teknikker for tilberedning lenge før vårt moderne kjøkken var oppfunnet. 

Fru Christine er brakt til live ved hjelp av dyktig modell, stylist og fotograf. 

Fru Christine er brakt til live ved hjelp av dyktig modell, stylist og fotograf. 

Ved årsskiftet 1700-1800 tallet var det fremdeles ikke vanlig å drikke fersk melk, kjøtt var det mest av i slaktetiden på høsten og det var kun kornsortene bygg og havre som ble dyrket her i landet. Men kunnskapen om å utnytte det som fantes i naturen var stor og med økende handel utover 1700-1800 tallet ble det også tatt i bruk nye sorter og teknikker. Christine var selv en foregangskvinne på dette og hadde en imponerende hage med bær, grønnsaker og urter i hagen på Ullinsvin. 

Arne Brimi har vært en viktig samarbeidspartner og har øst av sin kunnskap og nytolket Christine sine originale oppskrifter. 

Arne Brimi har vært en viktig samarbeidspartner og har øst av sin kunnskap og nytolket Christine sine originale oppskrifter. 

Boka er utgitt av Gudbrandsdalsmuseet og skrevet av Unn Bostad, Johan Storm Munch, Ivar Teigum og Arne Brimi. Torveig Dahl har vært redaktør og jeg har samarbeidet tett med Cathrine Dokken på foto og Siv Therese Melby som stylist. Trykt og innbundet av 07 gruppen.

 

"Gudbrandsdalsmusea måtte åt Vågå for å finne ein dugande grafisk formgjevar for boka "Fru Christine Storm Munch og hennar kokebok", ei kulturhistorisk kokebok i populærvitskapleg sjanger. Løwehjerte samordna fotografering og styling for matfoto og stemningsbilete veldig trygt og godt. Samarbeidet gjekk veldig bra, han er lydhør for drøftingar og innspel undervegs i prosessen, tidsplan og budsjett heldt, og vi fekk ei lækker bok som har fått usedvanleg god omtale." 
Torveig Dahl, redaktør på Fru Christine og direktør for Gudbrandsdalsmuseet
Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv

Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv