Løwehjerte finner du som en av flere kreative bedrifter på gründerfellesskapet BETA i Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med organisasjoner og bedrifter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje.  

Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv

Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv

Nasjonalparkriket reiseliv er destinasjonsselskapet for Nord-Gudbrandsdalen. Med de seks nasjonalparkene Jotunheimen, Rondane, Dovre, Reinheimen, Breheimen og Dovrefjell-Sundalsfjella, levende bygder, rikt kulturliv og levende bygdekultur er området et populært reisemål. Magasinet Fjell utgis årlig og skriver om de store opplevelsene som venter i vårt kjære fjellområder. I år har de også laget en Guide på engelsk og tysk, samt et stort kjørekart. 

2017 utgaven er laget sammen med Merete Dagsgard (design), Sigurd Rønningen (tekst) og Kristoffer Thuestad (foto), alle gode kolleger på gründerfellesskapet BETA i Vågå. 

 

Fjell, destinasjonsmagasin for Nasjonalparkriket

 
 

Guide til Nasjonalparkriket, utgitt på engelsk og tysk

 
Design av boka Fru Christine og hennar kokebok

Design av boka Fru Christine og hennar kokebok

Landingsside for Jotunheimen reiseliv sin vinterkampanje

Landingsside for Jotunheimen reiseliv sin vinterkampanje