Løwehjerte finner du som en av flere kreative bedrifter på gründerfellesskapet BETA i Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med organisasjoner og bedrifter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje.  

Landingsside for Jotunheimen reiseliv sin vinterkampanje

Landingsside for Jotunheimen reiseliv sin vinterkampanje

Visit Jotunheimen er destinasjonsselskapet for Lom og Jotunheimen og i forbindelse med deres vinterkampanje har vi utviklet en illustrert landingsside for kampanjen de kjører i sosiale medier. Siden presenterer alle hyttene og turene ved hjelp av infografikk og gjør det engasjerende å sette seg inn i det rike tilbudet Jotunheimen har. 

Merete Dagsgard har designet og illustrert siden og Jehans Storvik (Jeit) har stått for programmering.

 
Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv

Fjell og Guide 2017 for Nasjonalparkriket reiseliv

Nettside for Skåppå kunnskapspark

Nettside for Skåppå kunnskapspark