Ny logo

Hei, 

og tusen takk for at jeg får lage ny logo til dere.

Grunnlaget for et godt resultat legger vi nå i begynnelsen og det er viktig at jeg får en del informasjon om virksomheten, hva dere gjør, hvem dere selger til, konkurransesituasjonen og hvilke resultater dere vil at en ny logo skal gi dere. 

Alt du skriver i skjemaet behandles selvsagt konfidensielt. Så fyr løs, og husk, ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe. 

Lykke til!


Brief for ny logo

Bedriftsinformasjon
http://
http://
En kort beskrivelse av hva dere skal tjene penger på.
Beskriv hvilke produkter og/eller tjenester dere leverer.
Marked
Prioriter og gi en kort beskrivelse med eksempler på hver.
Beskriv de ulike salgs- og markedsaktivitetene dere gjør.
Konkurransesituasjonen
Hvem er de viktigste konkurrentene. Hva slags posisjon og omdømme tror dere de har?
Oppfatninger/assosiasjoner
f.eks farger, symboler, navn, fonter osv. Har dere dette er det fint om du også tar med informasjon om hvorfor.
f.eks farger, symboler navn osv.
Til slutt