Ny visuell idenitet

Hei, 

og tusen takk for at jeg får lage ny visuell identitet til dere.

Grunnlaget for et godt resultat legger vi nå i begynnelsen og det er viktig at jeg får en del informasjon om virksomheten, hva dere gjør, hvem dere selger til, konkurransesituasjonen og hvilke resultater dere vil at en ny visuell identitet skal gi dere. 

Alt du skriver i skjemaet behandles selvsagt konfidensielt. Så fyr løs, og husk, ikke nøl med å ta kontakt hvis du lurer på noe. 

Lykke til!

Brief for ny visuell identitet

Bedriftsinformasjon
http://
http://
Adresse
Adresse
Bruk "addresse 1" og "address 2" hvis du har ulik post- og besøksadresse.
En kort beskrivelse av hva dere skal tjene penger på.
En beskrivelse av hvor dere vil.
Enkeltpersonforetak, aksjeselskap osv
Antall ansatte, omsetning og resultat tre siste år.
Partnere som er nødvendige i leveransen til kunden.
Beskriv hvilke produkter og/eller tjenester dere leverer.
(herunder patent, varemerke, design, opphavsrett, avtaler, osv.)
På hvilke områder er dere spesielt dyktige.
Marked
Prioriter og gi en kort beskrivelse med eksempler på hver.
Hvilket geografiske/online område selger dere til.
Beskriv de ulike salgs- og markedsaktivitetene dere gjør.
Konkurransesituasjonen
Hvem er de viktigste konkurrentene og hva er deres markedsandeler. Hva slags posisjon og omdømme tror dere de har? Hvilket konkurransefortrinn har din bedrift?
Prosjektbeskrivelse
Hvilke produkter trenger du?
Kryss av for de tingene det er aktuelt å designe
Oppfatninger/assosiasjoner
Dagens visuelle identitet
f.eks farger, symboler, navn, fonter osv. Har dere dette er det fint om du også tar med informasjon om hvorfor.
f.eks farger, symboler navn osv.
Beskriv med ord og send gjerne eksempler på epost eller ved å vise til en nettside.