Arbeider

Løwehjerte design er Merete Dagsgard og Morten Stensland Løwe. Du finner oss  på gründerfellesskapet BETA i fjellbygda Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med virksomheter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje. 

Lederboka for Speider-sport

Lederboka er en inspirerende håndbok i speiderledelse med mange praktiske eksempler skrevet av Karen Johanne Strømstad og utgitt av Speider-sport. Teknikkene kan brukes i
alle ledersituasjoner, både i arbeidslivet og i arbeid med frivillige. Boka omhandler alt fra planlegging og gjennom-føring, til verdispørsmål, om det å være forbilde, om refleksjon, om mål og resultater, om beslutninger, ledelse i hardt vær og om hvordan gi og få tilbakemeldinger. Lederboka passer for unge ledere fra 15 år og oppover. Speiderbevegelsen har over 100 års erfaring i å utvikle ledere. Ledelse som gir selvstendige mennesker som tar aktivt ansvar i samfunnet.

Iver Gjendem og Birgitte Heneide står for foto.