Arbeider

Løwehjerte design er Merete Dagsgard og Morten Stensland Løwe. Du finner oss  på gründerfellesskapet BETA i fjellbygda Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med virksomheter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje. 

Landingsside

Hva: landingsside
Kunde: Visit Jotunheimen
Designer: Merete
Utvikler: Jeit

Visit Jotunheimen er destinasjonsselskapet for Lom og Jotunheimen og i forbindelse med deres vinterkampanje har vi utviklet en illustrert landingsside for kampanjen de kjører i sosiale medier. Siden presenterer alle hyttene og turene ved hjelp av infografikk og gjør det engasjerende å sette seg inn i det rike tilbudet Jotunheimen har. 

Merete Dagsgard har designet og illustrert siden og Jehans Storvik (Jeit) har stått for programmering.