Arbeider

Løwehjerte design er Merete Dagsgard og Morten Stensland Løwe. Du finner oss  på gründerfellesskapet BETA i fjellbygda Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med virksomheter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje. 

Visuell identitet og nettside for Rå saker

Hva: visuell identitet og nettside
Kunde: Råsaker
Designer: Morten
Foto: Ingrid Blessom

Rå saker er produktene fra Norgard Råstad, en liten fjellgård i bygda Vågå i Gudbrandsdalen. På gården bor tre generasjoner, 7 høner, en hund og en flokk med kyr. Beliggende 600 m.o.h.omgitt av bratte jorder,  mye sol og fantastisk utsikt produserer Thea Grobstok Dalen og familien økologisk storfekjøtt og grønnsaker. Dyra går på fjellbeite hele sommeren og grønnsakene vokser i sørhellinga godt hjulpet av næringsrik jord og mye håndarbeid.  

Vi har utviklet visuell identitet og nettside som legger grunnlaget for at virksomheten kan utvikles seg videre år for år. 

 

 

Visuell identitet