Arbeider

Løwehjerte design er Merete Dagsgard og Morten Stensland Løwe. Du finner oss  på gründerfellesskapet BETA i fjellbygda Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med virksomheter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje. 

Speideren #2.2016 for Norges speiderforbund

Speideren er medlemsbladet til Norges speiderforbund og sendes til alle medlemmer (omtrent 18 000) fire ganger i året. Bladet utgis i tre versjoner:

  • 6-10, for de mellom 6 og 10 år
  • 10-16, for de mellom 10 og 16 år
  • 16+, for de over 16 år

Temaet for denne utgaven er "Speiding i verden" og omslaget fikk en egen illustrasjon som skulle få frem mangfoldet og bredden blant de mer enn 50 millioner speiderne i verden. 

Les en digital versjon her: www.speiding.no/speideren