Arbeider

Løwehjerte design er Merete Dagsgard og Morten Stensland Løwe. Du finner oss  på gründerfellesskapet BETA i fjellbygda Vågå. Midt i den norske fjellheimen jobber vi med virksomheter som vil bruke design som virkemiddel for å oppnå økt salg, større engasjement og bedre bunnlinje. 

Årsmelding for Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon er studieforbund for 40 frivillige organisasjoner som driver opplæring i folkelig kultur som husflid, håndverk, teater, kystkultur, lokalhistorie og mye mer. De fordeler tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av et mangfoldig opplæringstilbud i medlemsorganisasjonene. 

Jeg har designet årsmeldingen for 2015 som publiseres digitalt og som en 36 siders trykksak på papir av høy kvalitet med spotlakk på omslaget. Studieforbundet står selv for tekst og foto, Grøset står for trykk.