Slik jobber vi sammen

 

Så spennende at du har tatt kontakt og lurer på om vi skal samarbeide

For at du skal få de resultatene du ønsker deg bruker jeg å gå "all in" på ett prosjekt av gangen og i det tidsrommet vi jobber sammen vil vi ha tett kontakt og det er viktig at vi og andre som er involvert i prosjektet sitter på den samme informasjonen.

På denne siden har jeg forsøkt å fortelle litt arbeidsmetodikken og hvordan samarbeidet bruker å foregå. 


Metodikk

I de fleste prosjekter, uavhengig av størrelsen, går vi igjennom fire faser.

 1. Kartlegging
  Dette er en todelt prosess, der du som kunde gjør en del av jobben ved å fylle ut en brief før vi starter. Min del av jobben handler om å sette seg inn i din konkurransesituasjon, bransje og annet som er relevant for prosjektet. 
 2. Skisser
  De gode ideene kommer best på papir og skal du ha f.eks logo, magasin eller visuell identitet starter det ofte med grove skisser på papir. Stort sett vil du som kunde bli invitert til å se disse og vi tar en diskusjon om hvem det er verdt å jobbe videre med.
 3. Design
  Dette er den største delen av jobben og her blir logoen, boka osv til. Jeg bruker resultatene av del en og to og du får forslag til korrektur. For å være sikre på at det blir et godt resultat bruker det alltid å være tre runder (eller flere :-)) med korrektur. 
 4. Implementering
  Siste delen handler om å ta designet i bruk. Noen ganger gjøres dette fult og helt av kunden selv, andre ganger er det en kombinasjon. Uansett så forsøker jeg å overlate dere resultatet på en så brukervennlig måte som mulig. Det er også i denne fasen det søkes om eventuell beskyttelse av designet

Verktøy

Møter
Mye av kommunikasjonen vår kommer til å foregå ved fysiske møter (hvis du holder til i Nord-Gudbrandsdalen) og ved hjelp av videotjenesten Zoom hvis du er litt lengre unna. 

Tilbud, registrering av timer og faktura
Du får tilbud og avtaler i Dropbox sitt Paper verktøy. Jeg benytter Send Regning til fakturering. 

Korrekturer, visualisering og brukertesting
På de fleste større prosjekter deler vi en mappe i Dropbox og du har full tilgang til alt som utvikles. Vi bruker også Dropbox sin "kommentar" funksjon til korrekturer og tilbakemeldinger. Digitale produkter prototypes i Invisionapp.  

Dette får du

Grafisk design er omfattet av regler for opphavsrett og er det tilstrekkelig "nytt" kan det også være beskyttet av åndsverkloven. Men jeg er opptatt av at det jeg leverer skal være så nyttig som mulig for deg og ved betalt faktura har du overtatt alle rettigheter til videre bruk.

Så i teorien kan du overta alt jeg har laget. Det er ofte noen praktiske begrensninger i forhold til at jeg benytter programvare (Adobe CC) som ikke er standard hos alle, men dette forsøker jeg å finne en praktisk løsning på. 

Har jeg utviklet en visuell identitet og/eller logo får du filene i formatene:

 • AI (vektorisert)
 • JPG (til "kontorbruk")
 • PNG (til "kontorbruk" og nett, disse er også gjennomsiktige 

Bøker, magasiner og brosjyrer som er laget i InDesign får du tilgang til som lav- og høyoppløste PDFer. Ønsker du å overta InDesignfilene eller innholdet (tekst og bilder) i dem må dette avtales spesielt og det faktureres etter medgått tid.